Naruto, Ninja Arts!
[News] Spot Holders - Printable Version

+- Naruto, Ninja Arts! (http://narutoninjaarts.net)
+-- Forum: General (http://narutoninjaarts.net/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: News & Updates (http://narutoninjaarts.net/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: [News] Spot Holders (/showthread.php?tid=386)Spot Holders - Indigo - 03-12-2018

Kages/Leaders
[Image: 1MKQWD1.png]

Hokage
 ()

Mizukage
Zeek (Zacc021991)

Kazekage
()

Tsuchikage
()

Raikage
Strequiem (Ryanjoachin)

Shogun
()

Otokage
Goku (Hjezzuzz)

Akatsuki
Indigo (Niko562)

SSM
()

Hawk
()

Akatsuki
[Image: FHpehhj.png?1]

Kakuzu
Indigo (Niko562)

Nagato
Shinari (T.vizard)

Orochimaru
Grand (Immortel)

Sasori
()

Konan
()

Deidara
()

Kisame
()

Zetsu
()

Itachi
()

Hidan
()

Seven Swordsmen of the Mist
[Image: FkCadoT.png]

Samehada
()

Kiba
()

Nuibari
()

Kubikiribouchou
()

Kabutowari
()

Shibuki
()

Hiramekarei
()


Hawk
[Image: mdqZRoE.png]
Leader
()

Member
()

Member
()

Member
()

[/color]